Konstnärlig uttrycksform för erotiska känslor

Erotik är ett uttryck för erotiska känslor, ett filosofiskt perspektiv på de estetiska kvaliteterna av erotisk kärlek, och sexuella önskningar. Denna konstnärliga form kan hittas var som helst i någon form av konst, från målningar, skulpturer, poesi, dans, film, teater, fotografi, skriva, eller musik. Dessa kan visas i offentliga konstmuseer, gallerier, privata hem, och även …

Reproduktionsorgan – fakta om befruktning

Reproduktion, i ordets enklaste bemärkelse, är den process genom vilken biologiska enheter reproducerar sig och gör avkommor. Denna process har funnits sedan tidernas begynnelsen och har blivit allmänt accepterad som det enda sättet på vilket individer kan reproducera och få sina avkommor att överleva. Könsreproduktion, å andra sidan, är en form av reproduktion där en …

Reproduktion hos däggdjur

Det finns olika typer av däggdjur, men den vanligaste av dessa är den mänskliga arten. Det finns flera arter av däggdjur, som kan klassificeras som har en kvinnlig reproduktiv system och en manlig reproduktiva systemet, inklusive både pungdjur och fåglar. Dessa däggdjur har dock alla två helt olika kön: hanarna anses vara medlemmar av samma …

Sex – baserat på känslomässiga faktorer

Sex så som sexuell aktivitet eller mänsklig sexaktivitet är helt enkelt det sätt på vilket vi uttrycker och upplever vår sexualitet. Människor deltar i ett brett spektrum av sexuella aktiviteter, allt från oralsex till samlag med en annan person, i olika frekvenser, av olika skäl.Sex innebär flera typer av kommunikation mellan två personer eller mellan …

För- och nackdelar med sexualundervisning

Sexualundervisning är vanligtvis en del av den mänskliga sexualitet läroplanen, som bör läras ut i både offentliga och privata skolor. Sexualundervisning är en viktig aspekt av att lära små barn om mänsklig sexualitet och sexuellt beteende. Den består i grunden av att utbilda barn och tonåringar om könets och relationernas natur, de fysiologiska förändringar som …

Puberteten – utvecklingen av den sexuella identiten

Puberteten är i grunden det stadium av fysiska förändringar som sker genom vilken en tonårings kropp utvecklas till en vuxen kropp som kan reproducera sexuellt. Det initieras av genetiska signaler i hjärnan: hypotalamus i en hona, äggstockarna på en man. De hormonella sekreten är ansvariga för förändringarna i reproduktionsorganen och de andra delarna av kroppen …

Den mänskliga sexualiteten

Mänsklig sexualitet är helt enkelt det sätt på vilket individer uttrycker och upplever sig själva sexuellt. Detta inkluderar sexuella, fysiska, erotiska, mentala, känslomässiga, sociala eller andliga känslor och beteenden. I vid bemärkelse har den varierat under århundradena med varierande historiska betydelser över tiden. Det är också en term som har antagits av människor som delar …

Erotik och sexuella känslor

Erotik har ett brett spektrum av definitioner, men den grundläggande innebörden är helt enkelt handlingen att känna sensuell, erotisk, eller erotik. Erotik kan beskrivas på många sätt, och varje definition kan skilja sig från nästa. Erotik är en estetisk kvalitet, och en filosofisk reflektion över de estetiska kvaliteter erotisk kärlek, och sexuell lust. Denna kvalitet …

Stor omsättning inom sexindustrin

Sex industrin har ett helt omfång av olika yrken som sträcker sig från pornografi till dejting. Sexindustrin är en fantastisk möjlighet för människor som vill bli framgångsrika och rika men det har också potential för skadliga negativa influenser på människor. Vissa människor kommer att få fel intryck av branschen genom att helt enkelt se vad …